Madde 1 –Taraflar
1.1- Telif Hakki Sahibi: KMK Reklam Tanıtım Yayıncılık Bilişim Teknolojileri ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adresi: Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi No:144/9 Maltepe-İSTANBUL Posta Kodu: 34844 Telefon: 0 216 423 22 22 Faks: 0 216 457 75 41 E-mail: bilgi@kmk.net.tr
1.2 –Müşteri: Uygulamayı Satın alan Firma yâda Gerçek kişi.

Madde 2- Konu
İşbu sözleşme müşterinin, hazır avukat web programı vasıtası ile müşteri tarafından hazırlanacak olan 1(Bir)  adet avukat web sitesi, alan adı, alan adı barındırma, avukat sitesini ve avukat iş uygulamalarını yönetebilmesi hakkında ilgili şekil ve şartları ile sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarını kapsamaktadır.

Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. İşbu sözleşmenin imzalanmasını veya online sipariş verilmesi ile takiben; müşteri hesabı aktif hale gelir. Müşteri hesabının aktif hale gelmesini müteakip avukat iş uygulamalarının içeriğinin güncelleştirilmesi müşterinin sorumluluğundadır.
3.2. Müşteri avukat web sitesinin içeriğinden sorumlu olacaktır. Şu kadar ki; müşteri vereceği bilgilerin yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere uygun olacağını ve bunlardan doğacak hukuki ve cezai ihtilaflardan yalnızca kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme ile Müşteri, avukat web sitesinin içeriğinin tamamen kendi inisiyatifi içerisinde yürütüleceğini ve 3. kişilere karşı oluşacak tüm yükümlülüklerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve KMK’ nın bu konuda hiçbir sorumluluğu olmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. KMK, hizmetin kullanımı konusunda müşteriye her türlü eğitim ve teknik desteği sağlayacaktır.
3.4. KMK, Müşteri’ye hesaplarına ulaşabilmesi için, avukat iş uygulamalarını, avukat web sitesini yönetebilmesi için içerik yönetim sistemi kullanıcı adı ve şifre sağlayacaktır. Şifrelerin güvenliği müşteri inisiyatifindedir.
3.5. Hazır avukat paketlerinin telif hakları açık kaynak kodları KMK ya aittir. Müşteri sadece kullanım hakkını satın alır.
3.6. KMK Hazır avukat web paketleri ve avukat iş uygulamaları sadece KMK Sunucularında barındırılabilir, KMK Sunucuları haricinde hazır avukat web paketleri ve avukat iş uygulamaları başka sunucularda barındırılamaz.
3.7. Hazır avukat paketleri ve avukat iş uygulamaları kullanan müşterilere admin kullanıcı bilgileri verilmektedir, FTP kullanıcı bilgileri veya uygulamaların açık kaynak kodları verilmemektedir.

Madde 4- Süre
İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren KMK Altyapı hizmeti alındığı sürece geçerlidir.

Madde 5- Fesih
Taraflardan biri işbu anlaşma hükümlerine uymadığı veya ihlal ettiği takdirde, diğer taraf on beş gün önceden yazılı ihbarda bulunmak kaydı ile anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

Madde 6- Ödeme
6.1. Bu sözleşmeye konu olan bütün hizmetler için Müşteri, KMK ya, satın aldığı ürün/hizmet bedelini öder.
6.2. Fatura ödeme tarihinde düzenlenecektir.
6.3. Sözleşme onaylandığı andan itibaren ödeme yapılabilir.
6.4. Ödemeler, KMK Hesap bilgilerine yapılmalıdır. KMK Ödeme kanalları internet sitesinde yer almaktadır.
6.5. KMK, ödemeleri yapılmayan ürün ve hizmetlerin erişimini durdurabilir, tamamen silebilir veya sağladığı altyapı ve domain hizmetlerini başka müşterilere satabilir.

Madde 7 – Devir Yasağı
Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 – Gizlilik
Müşterilere ait bilgiler, KMK tarafından gizli tutulacak ve müşterinin onayı alınmaksızın 3. kişilere iletilemeyecektir.

Madde 9 – Damga Vergisi
İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi yükümlülüğü Müşteri'ye ait olacaktır.

Madde 10 – İhtilafların Çözümü
Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.

Madde 11- Tebligat Adresleri
Tarafların tebligat adresleri belirtilen adresler olup, adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

İşbu sözleşme 11 madde olarak hazırlanmıştır. Müşteri hazır web paketlerini kullanarak bu sözleşmedeki şartları imzaya gerek kalmadan olduğu gibi kabul etmiştir.


Etiketler : avukat program kullanım sözleşmesi

Bu Sayfayı Paylaşın

Bu sayfayı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın

Bizi Facebook'ta Beğenin

Kmk Bilişim ile hep iletişimde kalın

Tüm Hakları Saklıdır © 2014 - Web Tasarım E-Avukat